Privacy

Privacybeleid en algemene voorwaarden

Op alle vertaaldiensten van B-Taal zijn de algemene voorwaarden van het NGTV (Nederlands Genootschap Tolken en Vertalers) van toepassing.
A todos los servicios de traducción de B-Taal, se aplican los términos y condiciones generales de la NGTV (Asociación Neerlandesa de Traductores e Intérpretes).
The General Terms and Conditions of the NGTV (Netherlands Society of Interpreters and Translators) are applicable to all translation services provided by B-taal.

NGTV_Algemene_Voorwaarden_Nederlands130124

NGTV Algemene Voorwaarden Spaans 130225.pdf

B-Taal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder het KVK-nummer 63225867.
B-Taal está inscrita en la Cámara de Comercio de La Haya bajo el número 63225867.
B-Taal is registered at the Chamber of Commerce in The Hague under number 63225867.